ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มรายวิชาโครงการ
แบบฟอร์มขอสอบโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.4 KB 186063
แบบฟอร์มฝึกงาน
เล่มฝึกวิชาชีพ 2560 ระดับ ปวส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.32 MB 187752
เล่มฝึกวิชาชีพ 2560 ระดับ ปวช. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 186028
เล่มฝึกวิชาชีพ
เล่มฝึกวิชาชีพ 2561 ระดับ ปวช. 185996
เล่มฝึกวิชาชีพ 2561 ระดับ ปวส. 186064
คู่มือฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 186147
ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 185984