ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรม "วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง"
13 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง เข้าร่วมเเสดงนิทรรศกาจัดกิจกรรม "งานสัปดาห์วิชาการ ม.ศ.ว. 4.0" โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง โดยทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ที่ให้โอกาสวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรรมดังกล่าว

โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,14:52   อ่าน 352 ครั้ง