ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และปวส. เข้าร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย ดร.จิตประไพ ใจแข็ง ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม และขอบคุณสารวัตรจราจรตำรวจภูธรเมืองตรังและทีมงาน ขอบคุณผจก.บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาตรัง คุณสหัสวรรษ หนูเม่นทีได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,13:45   อ่าน 1181 ครั้ง