ภาพกิจกรรม
รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
ดร.จิตประไพ ใจแข็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรังและคณะผู้บริหาร ครู-บุคลากร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษา โปลีเทคนิคตรัง ได้ขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,15:13   อ่าน 458 ครั้ง