ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กรณีศึกษาการจัดทำเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ “การใช้โปรแกรมเบื้องต้น”
ชื่อนักเรียน : นายเรืองศักดิ์ ประคองการ
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2562,14:00   อ่าน 102 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กรณีศึกษาการจัดทำเว็บไซต์ออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ชื่อนักเรียน : นางสาวมัณฑนา คงแก้ว
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2562,13:56   อ่าน 116 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เว็บแอปพลิเคชันจัดการการยื่นคำร้องขอใช้สถานที่สำหรับอาคารอเนกประสงค์คอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง
ชื่อนักเรียน : นายจรัสพันธุ์ พูนพะนัง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,08:30   อ่าน 138 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กรณีศึกษาการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกรัก
ชื่อนักเรียน : นางสาวกรพัชรา หูเขียว
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,08:26   อ่าน 102 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กรณีศึกษาการจัดทำเว็บไซต์การเพาะเห็ดหลากหลายสายพันธุ์
ชื่อนักเรียน : นายพรภวิท จันทร์หอม
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,08:22   อ่าน 97 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กรณีศึกษาการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง
ชื่อนักเรียน : นายกิตติภาค กังจี้
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,19:56   อ่าน 96 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กรณีศึกษาการจัดทำเว็บไซต์การเลี้ยงไก่ไข่ระบบกึ่งปล่อยอิสระหรือเชิงอินทรีย์
ชื่อนักเรียน : นางสาวพรทิพย์ รัชตกิจไพศาล
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,19:49   อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กรณีศึกษาการทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง
ชื่อนักเรียน : นายกฤษฎา ทรงกิจ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2562,13:52   อ่าน 90 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กรณีศึกษาการทำเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลร้านค้ารองเท้า
ชื่อนักเรียน : นายศุภเวศม์ ศรีมงคล
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2562,13:36   อ่าน 113 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อนักเรียน : นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,18:52   อ่าน 90 ครั้ง