ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเหรียญเงินประกวดวิจัยในชั้นเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,14:51  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดงานวิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ 30 ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,14:49  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,14:47  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(SCT)
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,14:46  อ่าน 616 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้จัดการโครงการศูนย์การเรียนปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,14:45  อ่าน 251 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบเครือข่ายทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,14:43  อ่าน 453 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,14:41  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูมีผลงานดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,14:40  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระดับดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,14:40  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูมีผลงานดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐธนนท์ เดชกมล
ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,14:39  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..